Arcadia Basaar @ DSP 2018

Vir die derde jaar het ons nou die basaar by die DSP gehou…en dit was wonderlik om te sien hoe goed die basaar weereens besoek was.

Weereens kan ons net dankbaar wees vir die wonderlike dag wat ons as gemeente en besoekers kon ervaar, en ons dank en lof gaan uit na die Here wat ons weer so ryklik geseën het.

As lid van die basaarkomitee ervaar mens die basaar sekerlik bietjie anders as die besoekers, met die wete van doelwitte wat gestel en nie gehaal is nie, maar nogtans was dit ‘n besondere basaar. Weereens opvallend was talle nuwe gesigte wat die basaar besoek het, en die terugvoering wat gekry is was dat hulle dit baie geniet het en graag weer sou wil kom.

Wat die jaar sekerlik uitgestaan het van ander jare se basaar was ‘n nuutheid met die naam van Lukas… ‘n masjien wat nie net deur spiere beindruk is nie, maar wat baie meer op die hamer slaan tegniek staat gemaak het. “Hau den Lukas” (slaan vir Lukas) was ‘n vermaak idee van die jeug groep wat deur hulle ontwerp is en met die hulp van Mnr. Günter Niebuhr gebou is. Hopelik sal Lukas ook weer volgende jaar vir baie pret sorg soos hy die die manne en vrouens uitdaag om hulle hamer slaan kragte en tegnieke teen mekaar uit te toets.

Ander nuuthede die jaar was twee uitstallers wat ook vleis verkoop het. Die was gereël om meer verskeidenheid van produkte te kon bied en sal heel waarskynlik in die volgende jare weer deelneem aan die basaar.

Ongelukkig het die ander uitstallers die jaar nie so goed gevaar nie. Dit is jammer aangesien hulle ook bydra tot die atmosfeer van die basaar, en die komitee moedig almal aan om hulle in toekoms ook te ondersteun.

Aan die gemeente wil ons as basaarkomitee sê, baie baie dankie. Sonder die gemeente se insette sou die dag nie kon gebeur nie.

Aan die lede van die komitee en die ouderling oom Günter Niebuhr ‘n hartlike dank. Dit was weer ‘n groot uitdaging die jaar, maar soos in vorige jare was dit ‘n goeie span poging wat tot ‘n goeie basaar gelei het.

Gerhard Peschel