BAIE GELUK AAN ONS MATRIKULANTE VAN 2015

BAIE GELUK AAN ONS MATRIKULANTE VAN 2015

Chris Lange
Chris het by Hatfield Christian Skool gematrikuleer en gaan by Varsity College BCom
studeer.

Kirsten Niebuhr
Kirsten het by die Deutsche Schule Pretoria. (DSP) gematrikuleer, en gaan by Tukkies
(Universiteit van Pretoria) Interieur Argitektuur studeer.

Inge Damaske
Inge het Abitur by die Deutsche Schule Pretoria gedoen, en studeer in 2016 by UNISA vir
‘n B ED graad [Vroeë kinderontwikkeling Grondfase]. Sy het ‘n beurs van die Duitse skool
en sal by die skool werk as studenteonderwyseres terwyl sy studeer.

Andrea Böhmer
Andrea het by Afrikaans Hoër Meisiesskool gematrikuleer. Sy studeer tans B.Com
Forensiese Rekeningkunde by Potch Universiteit

Melanie Niebuhr
Melanie het haar Abitur by die Deutsche Schule Pretoria gedoen. En is tans besig met
haar Internskap by BOSCH, ter voorbereiding vir haar studies.