Basaar 2019 @ DSP

Liewe Gemeente…dis nou al 4 jaar wat ons die basaar by die Duitse skool in Pretoria hou, en weereens was ons geseënd met ‘n wonderlike dag en ‘n heerlike atmosfeer.

Soos altyd begin ‘n basaar, soos enige funksie, met baie ure se beplanning en vergaderings. Dat ons nou al ‘n paar jaar die basaar by die DSP hou maak die beplanning natuurlik makliker, wat tot voordeel is dat elke jaar verbeterings gemaak kan word, met die doel om die basaar stuk vir stuk te laat groei. Maar mag ons ook nooit vergeet dat dit nie ons doen en late is nie, dit alles is ‘n seën van ons Here en hemelse Vader wie dit alles gegee het.

Van idees tot uitvoering, tyd en ondersteuning op die dag van die basaar, dit alles kom uit Sy genade uit. Dank en lof aan die Here wie ook in die jaar uit Sy genade die basaar laat plaasvind het, en wie dit met groot sukses geseën het. Vir my persoonlik was dit nog die beste basaar sedert ons dit by die DSP hou. Daarmee sé ek nie dat hierdie jaar die grootste wins of die meeste mense gehad het nie, maar dat dit baie goed verloop het.

Hiervoor wil ek ook namens die komitee ‘n groot dank aan al die gemeentelede oordra, vir elkeen se insette en harde werk om die dag so ‘n groot sukses te maak. Wat werk en wat werk nie? Dis ‘n vraag wat die komitee elke jaar weer op nuut oor besin. Die jaar was een van die besluite om minder uitstallers te nooi en eerder te fokus op wat uit gestal word, ‘n punt wat ook al op ons 2020 beplannings lys is. Wat werk…definitief die Oompa band, en hulle is ook gevra om volgende jaar weer die gaste van die basaar met hulle musiek te vermaak.

‘n Groot klem lê ook daarop hoe om meer mense van buite ons gemeente na ons basaar te nooi, en dit was goed om weer nuwe gesigte by die basaar te sien. Maar dit is ‘n uitdaging waar die komitee hulp van almal nodig het, en ons moedig jou liewe leser aan om ook volgende jaar vriende en familie na die basaar uit te nooi. Ten slotte ‘n groot dank aan die komitee vir hulle tyd en moeite om die basaar van 2019 te help beplan en reël. Dit was ‘n voorreg om weereens saam met julle te kon werk. Die basaar voorsitter 2019, Gerhard Peschel