BEKENDSTELLING – PASTOR KURT BÖHMER

BEKENDSTELLING – PASTOR KURT BÖHMER. Ek is gevra om myself en my familie in ‘n kort berig voor te stel, maar voordat ek dit doen, wil ek graag eers my dank uitspreek vir die vertroue wat julle in my gestel het met my beroep as julle herder. Ek moet bely, dat ek uit my eie krag nie aan die verwagtinge kan voldoen nie en dat ek aangewese is op julle onafgebroke voorbidding. Verder wil ek ook dankie sê vir al die werk wat aan die pastorie gedoen is en nog gedoen word. Mag die Here julle grootmoedigheid ryklik beloon.

Ekself is in Piet Retief gebore as enigste seun van Sieghard en Ida Böhmer. Gedoop en aangeneem in die gemeente te Wittenberg deur Pastor Wolfgang Krause, een van die mense wat ‘n baie groot invloed op my lewe uitgeoefen het. My skooljare het ek op Wittenberg en in Piet Retief deurgebring, waarna ek aan die Universiteit van Pretoria Elektroniese Ingenieurswese studeer het. Die gedagte om teologie te studeer, wat my van my hoërskool jare af besig gehou het, het my egter nie my gang laat gaan nie, en so het ek in 1992 begin met die studie van antieke tale en teologie later in Oberursel en Mainz in Duitsland. Na ‘n jaar in Kirchdorf as proponent, het die Salemgemeente te Uelzen my beroep, waar ek baie liefdevolle en opregte mense binne en buite die gemeente leer ken het.

Erika het ek reeds op ‘n baie jong ouderdom “waargeneem”, toe haar familie by haar oupa en ouma kom kuier het en ook Sondae agter ons in die kerk gesit het. Maar ek het haar eers baie jare later tydens jeugkampe beter leer ken en liefgekry en op 5 November 1994 is ons getroud. Sy is ‘n dogter van Karl en Ursula Köhne uit Kirchdorf. Daar is sy ook gedoop en aangeneem. Na haar skooljare in Wartburg, het sy in Durban studeer en as ‘n “uitvoerende sekretaresse” (executive secretary) gekwalifiseer. Sy het vir ‘n regsfirma in Pietermaritzburg en later in Pretoria gewerk. ‘n Pos, wat sy by BMW in Rosslyn beklee het, het op wonderbaarlike wyse vir haar die deure van ‘n dogter firma van BMW in Oberursel, Duitsland, geopen.

Op 2 Februarie 2001 is ons oudste dogter, Rebekka, in Bad Soden am Taunus gebore, gevolg deur ons tweeling, Jonathan en Julia, op 1 Augustus 2003 in Pietermaritzburg. Terwyl Rebekka in Oberursel die genade van die heilige doop ontvang het, is Jonathan en Julia in Kirchdorf gedoop. Al drie is aangeneem op Uelzen. Baie jare kon die drie saam deurbring in die laerskool te Uelzen en ook Dundee Hoërskool, maar nou gaan hulle – wat skool betref – verskillende weë. Rebekka gaan skool by die “Pretoria Highschool for Girls”, terwyl Jonathan en Julia “Garsfontein Hoërskool” hulle tuiste noem.

Ons almal sien uit na die tyd hier in Pretoria en veral na die gemeentelewe in die Paulusgemeente en is baie dankbaar daaroor, dat julle ons so hartlik opgeneem het. Baie dankie ook vir al die hulp wat ons ontvang het met die trek van Uelzen na Pretoria en die werk wat gedoen is aan die pastorie! Ons waardeer dit baie!