Besinning oor 1 Korintiërs 12:3

“Niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees.“

Liewe vriende in die Here Jesus Christus, In die alledaagse lewe word ons almal onder groot druk geplaas om te presteer en sukses te behaal, waar ons ons ook mag bevind. Alles hang van ons kennis, ons insette, ons geesdrif en toewyding af.

Ons kry niks verniet nie. Dit is dan ook maklik om te verwag, dat dit op geestelike vlak nie anders is nie; dat dit ook hier maar van onsself afhang, of ons tot die geloof kom en in die geloof volhard om dan ook so, deur ons eie toedoen die doel van die ewige lewe in God se koninkryk te deur Pastor Kurt Böhmer behaal. Juis verlede week het iemand ‘n besinning aan my gestuur, waarin ‘n bekende evangelis beweer, dat die Here tot alles in staat is, maar een ding nie kan doen nie, en dit is, om ons te laat glo, dat Jesus Christus die Seun van God en ons Verlosser is.

Nee, hier is – volgens die evangelis – die Here magteloos. Hy kan ons nie tot geloof bring nie. Soos wat ‘n mens ‘n perd na die water toe kan lei, maar hom nie kan maak drink nie. Alles hang kwansuis van ons af, van ons wil en ons begeerte om te glo, al dan nie. Maar nou het ons in die Klein Kategismus met die verklaring van die derde geloofsartikel geleer: “Ek kan nie met my eie verstand of in my eie krag in Jesus Christus, my Here, glo of na Hom toe gaan nie.

Die Heilige Gees roep my deur die evangelie, verlig my met sy gawes, heilig en bewaar my in ware geloof. Net so roep, vergader, verlig en heilig Hy alle gelowiges op aarde. Hy bewaar hulle steeds in Jesus Christus in die een ware geloof.” As dit van ons eie vermoë sou afhang, of ons deur die geloof in Christus kinders van God word en die ewige lewe ontvang, dan sou ons die ellendigste kreature in die ganse heelal wees, want sien: “Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie.

Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.” (1 Korintiërs 2:14) Ons menslike, vleeslike oë kan nie die heerlikheid van die evangelie ontdek en aanskou nie. Ons is geheel en al afhanklik van die Heilige Gees, dat Hy ons geestelike insig skenk en ons oë oopmaak sodat ons kan sien, dat Jesus Christus werklik ons Verlosser is; dat Hy werklik genoeg gedoen het vir ons; dat in Hom ons sondes alreeds vergewe is – al lank voordat ons ooit gebore is.

Jesus Christus het sy dissipels belowe, dat Hy die Heilige Gees, die parakletos, die Voorspraak sou stuur, wat “Julle alles [sal] leer en julle [sal] herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” (Johannes 14:26) En Hy het ook sy belofte gehou. Pinkster het gekom en die eens angsbevange dissipels het in die krag van die Heilige Gees getuig, dat Jesus die Here is. En die Heilige Gees het baie mense deur hulle getuienis tot geloof gebring – en selfs vir ons ook!

Dat ons aan Christus glo kan ons nie verklaar deurdat ons op ons eie navorsing, ons eie insig, ons eie intellek of ons eie wil en begeerte verwys nie, maar alleen deurdat ons al die eer op Hom plaas, wat ons tot geloof gebring het: die Heilige Gees, uitgestuur deur die Vader en die Seun. Pastor Kurt Böhmer