Basaar 2022

Ons jaarlikse Arcadia Basaar was gehou op Saterdag 30 Julie 2022 by die Duitse Internasionale Skool in Pretoria. Dit was n wonderlike sonnige dag en […]

Lesen Sie weiter

Basaar 2019 @ DSP

Basaar 2019 @ DSP

Liewe Gemeente…dis nou al 4 jaar wat ons die basaar by die Duitse skool in Pretoria hou, en weereens was ons geseënd met ‘n wonderlike […]

Lesen Sie weiter