Basaar 2019 @ DSP

Basaar 2019 @ DSP

Liewe Gemeente…dis nou al 4 jaar wat ons die basaar by die Duitse skool in Pretoria hou, en weereens was ons geseënd met ‘n wonderlike dag en ‘n heerlike atmosfeer. Soos altyd begin ‘n basaar, soos enige funksie, met baie ure se beplanning en vergaderings. Dat ons nou al ‘n...

Lesen Sie weiter

Arcadia Basaar 2018

Arcadia Basaar @ DSP 2018

Vir die derde jaar het ons nou die basaar by die DSP gehou…en dit was wonderlik om te sien hoe goed die basaar weereens besoek was. Weereens kan ons net dankbaar wees vir die wonderlike dag wat ons as gemeente en besoekers kon ervaar, en ons dank en lof gaan...

Lesen Sie weiter

Basaar

BASAAR @ DSP 2016

‘n Nuwe jaar, ‘n splinter nuwe basaar. Na die versoek aan die gemeente om die Basaar van 2016 by die Duitse Skool in Pretoria (DSP) te hou aanvaar is, was dit ‘n groot uitdaging om dit tot realiteit te laat kom. Baie ure se beplanning en vergaderings het toe tog...

Lesen Sie weiter