Die Duitse Ouetehuis

Diakonie Projek van die Afrikaanse gemeente – Die Duitse Ouetehuis

Die Afrikaanse gemeente het in 2016  weereens die Duitse Ouetehuis in Groenkloof as ons Diakonie projek gekies.

Deur die gereelde twee maandelikse eredienste by die ouetehuis, het baie van die inwoners al baie goeie vriendskapsbande met die gemeentelede gevorm. Dit is telkens ‘n besondere Sondag as ons saam met die senior burgers die erediens mag vier en gesellig daarna mag kuier oor ‘n koppie koffie en tee.

In April het die vroueaksie ‘n wonderlike Herfsfees vir ons Seniorburgers gereël.  Herfsblare het ingewaai en die tafels mooi versier met rooi, bruin, geel en goud. Op elke plekkie het ‘n klein potjie met ‘n vetplantjie die versierings afgerond.  Heerlike koffie, koek en soutighede is bedien terwyl die kinders van die Kinderkerk vrolik gesing het en die saal opgehelder het met hulle vrolike gesiggies.

Gisela Damaske het almal bekoor met haar mooi fluitmusiek en eintlik kon ons nog die hele middag na die wonderlike musiek luister. Na die klaviermusiek van een van die tehuis inwoners, het Brahm Lombard die verwarmers vir die Pleegsorg eenheid oorhandig, waarna Pastor Damaske die verrigtinge afgesluit het met ‘n kort oordenking.

Daar moet  besluit word wat met die oorblywende geld aangekoop gaan word, wat vir die projek beskikbaar gestel is sodra die ouetehuis ons van hulle behoeftes ingelig het.

Antje Damaske

Diakonie Projek van die Afrikaanse gemeente - Die Duitse Ouetehuis