Doop: Riano Jacobus Kruger

Ons deel die gemeente graag mee dat ons liewe seun Riano Jacobus Kruger, gebore is die 23 Desember 2020. 

Hy is ook gedoop, in die naam van die Vader, die seun en die Heilige Gees, op die 17 Januarie 2021.

Doopvers: Wees bly omdat julle name in die Hemel opgeskryf is. Lukas 10:20b

Ons dank die gemeente vir elke boodskap van gelukwensing, elke gebed en elke ondersteuning wat aan ons as familie gegee was, deur die swangerskap en die geboorte.