Inperkingstyd – Tyd om te verbind

Inperkingstyd het alles verander in die afgelope 6 maande. Werk van die huis, klas draf oor Zoom, alles word die nuwe norm en vind ons ń manier om met mekaar te verbind.

Ook so het ons roetine van die erediens verander.  Dit is wonderlik, en ja ons is werklik geseënd om weer die eredienste Sondae te kan bywoon.  Vir diegene wat wel nie die eredienste kan bywoon nie, hiermee ‘n kort opsomming van waar en hoe jy die eredienste kan bywoon in jou eie huis.

Die orde van die diens met lesings en gesange vir die diens word voor die tyd uitgestuur (via epos). Beide eredienste in Afrikaans en Duits word op die ELPA Gottesdienste/Andachten Facebook gedeel, en ‘n opname van die preek word deur die Leraars aan alle wyke uitgestuur.

Op ons groter sinodale netwerk: Die Sinode spog met ‘n nuwe webtuiste en gaan kyk gerus op die Felsisa YouTube kanaal na die besonderse mooi musiek verwerkings van onder andere die jeuggroep, blaas orkes, kleiner groepies en dan ook die gesamentlike eredienste.

Terwyl jy op YouTube is, wees op die uitkyk vir die besondere eredienste van die ander gemeentes in die Sinode.

Paulus Gemeente YouTube of vir die Afrikaanse Groep: St. Paulusgemeente, Pretoria YouTube

https://felsisa.org.za/congregation-pretoria/