Jaarverslag van die Afrikaanse Vroueaksie vir 2016

Jaarverslag van die Afrikaanse Vroueaksie vir 2016 – Met dank kyk ons terug na die afgelope 9 maande en dank ons Here dat Hy ons geseën en behoed het en dat Hy ons telkens weer laat besef, hoe geseënd ons is om kinders in Sy koninkryk en sy Gemeente te kan wees en dat Hy ons mense om ons skenk wat saam met ons kan groei in die geloof, saam kan deel in lief en leed en saam ander kan dien.

Die Leuse vir die jaar herinner ons ook telkens daaraan, dat ons nooit alleen is nie en leer ons om Sy voorbeeld te volg: “Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos” Jes 66:13. Deur die jaar het ons probeer om geleenthede te skep waar ons met mekaar kan deel en kan kuier. 8 Die jaar 2015 het geëindig met ‘n wonderlike Bring en Braai by Fam Plath en behalwe vir die lekker kos en goeie gees het ons mekaar ook verryk met geskenke en gedagtes. In Februarie 2016 het ons die nuwe jaar begin, soos ons die ou jaar geëindig het, met ‘n gesamentlike braai en die geleentheid benut om Michael en Benita te verras met ‘n ooievaarstee.

‘n Besondere byeenkoms was ons “Koffietyd” by Blos Café in Maart. Alhoewel ons net ‘n handjievol was, wat saam gekuier het, was dit ‘n besondere geleentheid om lekker te lag en te gesels en mekaar te ondersteun in lief en leed. As deel van ons Diakonieprojek en uitreikaksie, het ons in April ‘n Herfstee by die Duitse Ouetehuis aangebied. Dit was weereens ‘n besondere dag wat deur sowat 60 bejaardes bygewoon is. Die kinders van die Kinderkerk het weereens tot die vrolike gees bygedra met hul liedjies en sang en Gisela Damaske het almal met haar puik blokfluitkonsert betower. Hartlike dank aan almal wat gehelp het om die namiddag so suksesvol en besonders te maak.

Soos in die verlede het die Afrikaansegemeente weereens in die afgelope jaar, elke tweede maand , ons plek van aanbidding verskuif na die Duitse Ouetehuis. Dit bied die geleentheid vir talle bejaardes om ‘n erediens in Afrikaans by te woon en dit bied die gemeentelede die geleentheid om na die diens saam met die bejaardes oor ‘n koppie tee of koffie en verversings te kuier. Dankie aan Ingrid Lombard, wat ‘n groot rol speel in die beplanning en uitvoering van hierdie diens en wat ons attent maak op behoeftes wat die Ouetehuis het en waar ons as gemeente dalk kan inskakel. Sedert Julie neem die Afrikaansesprekende lede van die St Peters Gemeente, in Skinnerstr, ook deel aan hierdie diens en met die jaarlikse onderlangse Sopetes, het goeie vriendskapsbande al tussen die gemeentelede ontstaan en ons sal ook in die toekoms poog om mekaar meer te ondersteun en beter te leer ken.

As een van die hoogtepunte van die jaar se verigtinge, tel beslis die Gemeentedag in Mei. Hierdie dag is altyd ‘n besondere geleentheid om saam te beplan, te werk, maar veral om saam pret te hê. Met die tema “Op die Plaas” – so na aan die Afrikaansegemeente se hart, kon ons nie anders as om ons boeretrots uit te stal nie en die ander te wys hoe die “Boere” makietie hou. Die grootste prys was nie dat ons as wenners aangekondig is nie, maar eerder dat ons saam kon geniet, en dat oud en jonk lekker saam kon kuier en mekaar nog beter kon leer ken. Waar daar hoogtepunte is, is daar partykeer ook laagte punte. Die een laagtepunt hierdie jaar was dat ons ongelukkig die Lentetee moes verskuif tot volgende jaar.

Daar was baie min belangstelling en die kerkkalender het skielik so vol geword met verskillende aktiwiteite, dat ons maar aanneem dit was te veel vir almal. Ons sal beslis volgende jaar weer ‘n spesiale oggend reël. Ek wil graag hierdie verslag afrond met ‘n paar woorde van dank. Dank aan ons Hemelse Vader, wat ons seën en begelei en wat ons ook vergewe en ophelp waar ons fouteer of val. Dankie aan my medewerksters, Aranka en Zelda vir julle harde werk en ondersteuning. Spesiale dankie aan Ria Paul vir haar getroue diens en harde werk met die gemeenteblad, blommelys, verjaarsdagkaartjies, afkondigings en soveel meer.

Dankie aan Ingrid Lombard vir haar diens aan ons bejaardes en die groot steun wat sy veral aan ons diakonieprojek verleen. Dankie aan Benita Damaske, wat so getrou en op haar eie, honderde paaseiers geverf het vir die paasverkope en alweer druk besig is met volgende jaar se paaseiers. Dankie aan Isolde Paul vir die goeie samewerking en ondersteuning en laastens; dankie aan my gesin en my liewe man vir hulle liefde en ondersteuning.