Laat oral nou die boodskap hoor

Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom. … of dit ek is of die ander apostels – dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het. (1 Kor 15:1+11)

Laat oral nou die boodskap hoor,   die boodskap wat my siel bekoor: Die Heer het opgestaan dat Hy   ons van ons doodsangs sou bevry. Halleluja. Hy leef, dit maak my vry en bly.   Onsigbaar is Hy my naby en lei met sy deurboorde hand   my deur die aardse pelgrimsland. Halleluja. (Laudate Gesangboek 102v3+7)

Het jy al iemand met sulke blye opstandingsvreugde ontmoet? Laat my deel wat ek op Paasfeesoggend beleef het. Daar is ek besig om vroeg by die kerk in Arcadia heen-en-weer te hardloop toe iemand van ver na my toe roep: “Het jy gehoor?!” Ek verwonder myself: “Wat sou ek dalk gemis het?” en kyk in die rigting vanwaar die stem gekom het: “Die graf is leeg! Hy het opgestaan!“ Toe glimlag ek breed en antwoord met blydskap: „Hy het waarlik opgestaan!“ Wat ‘n verfrissende manier om mekaar te groet!

Bogenoemde teks vir die preek uit 1 Kor 15 is nie slegs die groot opstandingshoofstuk in die Bybel nie maar vorm deel van Paulus se sendingoproep (meer breedvoerig in 2 Kor 5:20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen. – omtrent gelykstaande met Matt 28 waar die verese Jesus sê: „Gaan dan heen en maak mense my dissipels!“). Vir intellektuele mense redeneer Paulus: daar is klink-klare bewyse dat Jesus van die dood opgestaan het; bewyse wat selfs in ’n hofgeding erkenning sal geniet. Dan gaan hy oor in 1 Kor 15 in die negatiewe: verbeel jouself net as Christus nie uit die dood opgewek sou gewees het nie – dan val die héle Christelike geloof ineen. Maar nou het Christus opgestaan en het ons nou ’n lewendige hoop op die toekomstige lewe wat nóú reeds begin het!

Ek weet dit omrede Christus nou al in my leef. Deur Christus se Gees gedryf, sal ook ons in woord en daad getuig van wat in ons is. Sê dit vir diegene wat beangs is, dat Christus hulle vrede is. Sê dit vir diegene wat voor die poorte van die dood staan dat die opstandingslewe in sy volle heerlikheid aanbreek. Sê dit vir diegene wat meen dat God hulle verlaat het, dat Christus vir altyd met hulle is. Sê dit vir diegene wat die gebrokenheid van die wêreld aan hulle eie liggaam ervaar, dat Christus die volmaakte ook hulle Heer en Heiland is. Hoe sê hulle: moenie aan die Here sê hoe groot jou probleme is nie; sê vir jou probleme, hoe groot die Here is. Ja, sê dit in elke lewensomstandigheid dat Christus die oorwinning behaal het. Sê dit te midde in ’n verganklike wêreld en laat God aan die werk spring om deur jou getuienis die nuwe lewe tot stand te bring.

Ek wens almal ’n vrolike, outentiese opstandingsgeloof: Uit genade tot blydskap in Christus!

Pastor Klaus-Eckart Damaske