SENIORENTREFFEN: 2016

SENIORENTREFFEN: 2016 – Oudergewoonte kom die seniorburgers een keer per maand bymekaar. Tydens hierdie samekoms word nagmaal bedien.

Daarna kuier die ouer gemeentelede heerlik terwyl daar tee, koffie en verversings geniet word en interessante stories uitgeruil word. Ons luister graag na die stories wat die seniors vertel. Veral stories van lank gelede. Elsmarie Wellmann het baie interessante oudhede wat sy saam bring en vertel ons in detail hoe ons voorouers hierdie artikels gebruik het.

Gedurende die eerste helfte van die jaar het ons afskeid geneem van Mathilde Posthuma. Ons hemelse vader van lewe en dood het haar uit hierdie lewe na Hom toe geroep. Tannie Mathilde het ‘n hoë ouderdom van 98 jaar bereik. Baie dankie aan ons seniors wat hierdie oggende gereeld bywoon en ook ‘n spesiale woord van dank aan al die gewillige helpers.