VERS VIR DIE MAAND OKTOBER

VERS VIR DIE MAAND OKTOBER – Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. 2 Kor 3:17

As ons geel en blou met mekaar meng, kry ons groen. Nou laat ons twee vrae met mekaar meng: wie is ons as mense van hierdie wêreld? En: wie is ons as burgers van die Koninkryk van God? Waarskynlik sal ons op elkeen duidelike antwoorde kan gee: Ons is gebonde aan natuurwette, ons is manlik of vroulik, vereenselwig onsself met ’n kultuurgroep, is Suid Afrikaners, beoefen ’n beroep, is ingebed in ’n familie, volg sekere gebruike en tradisies, ens.

En as burgers van die hemel sien ons onsself as nuwe skepsels in Christus, as Verlosdes, as geestelik gesind, ingebed in die alomvattende geestelike familie van alle tye, volg ’n roeping van God, leef volgens die vrug van die Gees, ens. In die één mens, is ons dus altwee tegelyk – wêrelds en geestelik! Tog pleit Paulus om ons identiteit in Christus te vind. Dit is dieselfde Gees wat in Christus was, wat ook nou in ons werksaam is. Die Gees beteken vryheid van aardse voorskrifte en beperkinge. Vir my klink dit só oorweldigend dat ek eers bietjie stiltetyd moet hou. Amper wil ’n mens in versoeking kom om alle aardse voorskrifte heeltemal te ignoreer – dis inderdaad so bedoel deur Paulus: Die Gees open vir ons ’n goddelike realiteit, tydloos, onbeperk.

Maar ek kan myself in my wildste drome nie indink wat totale vryheid beteken nie. Ek hoef ook nie; eendag in die hiernamaals sal ons wel sien wat “hemel” beteken. Wat ek nou begryp, is dat God se realiteit hier-en-nou in my geskiedenis inkom en my lewe transformeer dag-vir-dag. Maw in my beperktheid as fisiese mens is ek terselfdertyd heeltemal vry. Bietjie verder skryf Paulus ook dat ek weens die Gees se vryheid myself diensbaar kan maak in enige deur-mens-gedefinieërde ruimte. So kon Paulus bv lofliedere in die tronk van Filippi sing. Hoe was dit moontlik? En ek voeg daarby: hoe kan mense wat oorval en beroof is, misdadigers vergewe? Hoe kan iemand van ’n egskeiding herstel? Hoe kan mense in ’n onregverdige arbeidsmark oorleef?

Hoe kan iemand na die afsterwe van ’n beminde nogtans opreg glimlag?

My antwoord: ek’t geen idee nie. Maar ek weet, iemand wat in Christus is, is ’n nuwe mens, is losgemaak van die wêreldse beperking, is vry, is instaat om soos God op te tree. En God is genadig en barmhartig en groot in liefde. Nóg is ons realiteit geel en blou, en daarom groen. Trane én blydskap is nog vermeng, lief én leed is ons daaglikse werklikheid. Ons hou vas dat God getrou is (blou) en daarom het ons ’n lewende hoop (groen).