Diakonie Projek van die Afrikaanse gemeente - Die Duitse Ouetehuis

Die Duitse Ouetehuis

Diakonie Projek van die Afrikaanse gemeente – Die Duitse Ouetehuis Die Afrikaanse gemeente het in 2016  weereens die Duitse Ouetehuis in Groenkloof as ons Diakonie projek gekies. Deur die gereelde twee maandelikse eredienste by die ouetehuis, het baie van die inwoners al baie goeie vriendskapsbande met die gemeentelede gevorm. Dit...

Lesen Sie weiter